Monthly Archives: กันยายน 2022

รีวิวซีรี่ย์ Pinocchio

รีวิวซีรี่ย์ Pinocchio ซีรีส์จะเริ่มต้นด้วยการเล่าเรื่อ […]

รีวิวซีรี่ย์ อัศวินรักข้ามเวลา Black Knight

รีวิวซีรี่ย์ อัศวินรักข้ามเวลา Black Knight อัศวินรักข้ […]

รีวิวซีรี่ย์ Hello me

รีวิวซีรี่ย์ Hello me ซีรีส์พล็อตแนวข้ามเวลา หรือย้อนวั […]

รีวิวซีรี่ย์ My first first love

รีวิวซีรี่ย์ My first first love บอกเล่าเรื่องราวของ แท […]

รีวิวซีรี่ย์ Breaking Bad

รีวิวซีรี่ย์ Breaking Bad เมื่อ​ครู​เคมีคนหนึ่งที่เปลี่ […]

รีวิวซีรี่ย์ Cinderella with Four Knights

รีวิวซีรี่ย์ Cinderella with Four Knights อึน ฮา-วอน เด […]